Osnovni Uslovi Ugovora

Napfényfürdő Aquapolis Szeged

I./ Osnovne odredbe

1. Osnovne informacije ovog ugovora sadrže opšte uslove korišćenja usluga Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis (6726 Szeged, Torontál tér.6.), ’Napfényfürdő Aquapolis Szeged’ (u daljem tekstu: Napfényfürdő).

2. Uslovi korišćenja usluga Napfényfürdő-a (bazeni, tobogani, tihi wellness), Osnovne Informacije i Kućni red su izloženi u svim delovima/ blokovima kupališta, od kojih se može naći po jedan primerak kod članove uprave, na blagajnama i kod dispečera.

Usluge Napfényfürdő-a se mogu koristiti isključivo uz pridržavanje ovih Osnvnih Informacija, Kućnog reda i ostalih Informativnih Obaveštenja.

Za pridržavanje i primenjivanje Osnovnih Uslova, Kućnog reda, i ostalih Informativnih Obaveštenja je odgovorno osoblje  Napfényfürdő-a (spasioc, dispečer, obezbeđenje, itd.).

Gostu koji odbije da se pridržava kućnom redu i uslovima korišćenja Napfényfürdő-a je uprava  Napfényfürdő-a u mogućnosti da odbije korišćenje usluga.

Prema gostu koji ne prihvata osnovne uslove korišćenja Napfényfürdő-a, ne pridržava se kućnog reda i uznemirava ostale goste osoblje Napfényfürdő-a ima pravo da preuzme potrebne mere i da gosta odkloni sa teritorije Napfényfürdő-a, ukoliko je potrebno čak uz pomoć nadležnih organa.

 

II/ Radno vreme i ulaz

 

  1. 1. Radno vreme Napfényfürdő-a:

 

 

SZUE bazeni + Štrand


SZUE bazeni:

Radnim danima: 06:00 – 22:00 časova
Vikendom i praznicima (mađarski, srpski i rumunski)
kao i u izdvojenim periodima: 06:00 - 21:00 časova

Štrand (spoljašnji bazeni sa elementima za uživanje):
Od 1. maja do 31. avgusta od 08:00 do 20:00 časova (u zavisnosti od vremenskih uslova je moguće i produženo radno vreme)
Vodeni park sa toboganima


Pre i posle glavne sezone radnim danima:
od 12:00 do 20:00 časova

Tokom glavne sezone radnim danima:
od 09:00 do 20:00 časova

Vikendom i praznicima (mađarski, srpski i rumunski)
kao i u izdvojenim periodima:
od 09:00 do 20:00 časova

Radno vreme tobogana svaki dan traje do 19:30 časova.

Tobogani radnim danima u zavisnosti od broja gostiju rade naizmenično. Detaljnije informacije o radnom vremenu tobogana možete naći izloženo na blagajnama kod glavnog ulaza i na sajtu: www.napfenyfurdoaquapolis.com.

 

 

 

 

Porodični wellness bazeni


Pre i posle glavne sezone radnim danima:
od 10:00 do 20:00 časova

Tokom sezone radnim danima:
od 09:00 do 20:00 časova

Vikendom i praznicima (mađarski, srpski i rumunski)
kao i u izdvojenim periodima:
od 09:00 do 20:00 časova

Radno vreme elemenata za uživanje svaki dan traje
do 19:30 časova.

Elementi za uživanje radnim danima u zavisnosti od broja gostiju rade naizmenično. Detaljnije informacije o radu elemenata za uživanje možete naći izloženo na blagajnama kod glavnog ulaza i na sajtu: www.napfenyfurdoaquapolis.com.


Bazeni sa lekovitom vodom


Radnim danima: od 07:00 do 20:00 časova

Vikendom i praznicima: od 07:00 do 20:00 časova


Medicinski tretmani


Radnim danima: od 07:00 do 19:00 časova

Elektroterapijski tretmani: od 07:00 do 19:00 časova


Dnevna bolnica


Radnim danima: od 07:00 do 19:00

 

 

 

Tihi wellness

 


Radnim danima: od 07:00 do 21:00 časova

Vikendom i praznicima: od 07:00 do 21:00 časova

Radno vreme elemenata za uživanje svaki dan do 20:30 časova.

Elementi za uživanje i svet sauna u zavisnosti od boja gostiju rade naizmenično. Detaljnije informacije o radu elemenata za uživanje i sveta saune možete naći izloženo na blagajnama kod glavnog ulaza i na sajtu: www.napfenyfurdoaquapolis.com.


Usluge, terapije
u Tihom wellnessuSvaki dan: od 08:00 do 20:00 časovaNoćno kupanje
Do 24:00 časova na određenom danu i u određenom delu Napfényfürdő-a.

 Parking

od 00:00 do 24:00 neprekidno (bez nadzora)

U podrumu glavne zgrade sa sistemom proximity i kartice sa barkodom

4 parking mesta za invalide i 4 parking mesta za autobuse ispred glavnog ulaza

 

Blagajne se zatvaraju sat vremena pre kraja radnog vremena.

Prostore sa bazenima gosti moraju napustiti 20 minuta pre zatvaranja.

U slučaju loših vremenskih uslova - kao što su: oluja, nevreme, sevanje - Gosti moraju napustiti spoljašnje bazene Napfényfürdő Aquapolis-a, kao i one spoljašnje bazene čija je vodena površina u kontaktu sa unutrašnjim vodenim površinama, igralište za decu, tobogane, kao i džinovske tobogane koji kreću iz tornja  u interesu svoje bezbednosti. Osoblje Napfényfürdő-a ima pravo da preuzme potrebne mere za ispunjenje ove naredbe.

U slučaju Vis major situacije - kao što su neočekivani vremenski uslovi (Npr.: nevreme, oluja, sevanje) - Napfényfürdő cenu kupljene ulaznice ni delimično ni u potpunosti ne vraća Gostima.

Na češće posećenim teritorijama Napfényfürdő-a se nalaze bezbednosne kamere - uz potpuno pridržavanje zakona - u interesu bezbednosti Gostiju.

Barijera na celoj teritoriji Napfényfürdő-a nema, u unutrašnjim delovima za olakšanje kretanja Gostiju sa slabim vidom na linije/ hodnike za kretanje Gostiju postavljene su taktilne trake. Za invalide postoje specijalno izgrađeni vodeni blokovi, toaleti, svlačionice i kabine za tuširanje.

Aktualne informacije koje su u opticaju vezano za radno vreme, za cenovnik Napfényfürdő-a, na specialne uslove i promene se mogu naći izloženo na blagajnama kod glavnog ulaza i na sajtu Napfényfürdő-a: www.napfenyfurdoaquapolis.com i www.napfenyfurdoszeged.com.

Operator u opravdanim slučajevima (tehnički razlozi, dešavanja, itd.) ima pravo na delimično ili potpuno zatvaranje Napfényfürdő-a, u ovakvim slučajevima uprava Napfényfürdő-a nije dužan kompenzacije Gostiju.

Po propisanim zakonima ukoliko dođe do maksimalne popunjenosti bazena odnosno ostalih delova Napfényfürdő-a usluge Napfényfürdő-a novi Gosti ne mogu koristiti.

U slučaju smanjene količine usluga iz tehničkih razloga, operator ima pravo da odluči da li želi da promeni cene.

Gost Napfényfürdő-a prima k znanju da zbog radova održavanja, građevinskih radova, odnosno zbog neredovnih programa/dešavanja može da se desi da delimično ili u potpunosti ne stoji vodena površina Gostima na raspolaganju. O ovakvim činjenicama Napfényfürdő unapred obaveštava Goste.

2. Ulaz u Napfényfürdő se odvija u redosledu kako Gosti stižu. Izuzeci mogu biti unapred najavljene grupe, trudnice, osobe koji imaju oštećen vid ili sluh, invalidi, hendikepirane osobe odnosno partneri Napfényfürdő-a.

3. Ulaz u Napfényfürdő i korišćenje usluga je dozvoljen samo uz važeću ulaznicu ili važeće sezonske karte.

4. Prilikom kupovine ulaznice Gosti dobijaju odgovarajući tip digitalnog sata u odnosu na izabranoj usluzi (u daljem tekstu: sat) koji se ne može preneti na drugu osobu, omogućuje ulaz samo jednom prilikom na danu kupovine ulaznice. Gost dobija i račun (po potrebi gotovinski račun) koji je u obavezi da očuva dok boravi u Napfényfürdő-u.

Sezonska karta (sat) sa ograničenim brojem ulaza omogućuje 10 ulaza u roku od 60 kalendarskih dana.

Slučajem kupovine sezonske karte usluge čije korišćenje omogućuje sat mogu se iskoristiti do zadnjeg dana važenja sezonske karte.

Sezonske karte sa biometrijskiom identifikacijom se ne mogu preneti na drugu osobu, istu može koristiti isključivo samo vlasnik da bi se izbegle zloupotrebe. Zamena/ povraćaj ovih tipova sezonskih karata nije moguć. Takođe ne postoji mogućnost za zamenu sezonskih karata u slučaju da se izgubi. Tako ne postoji mogućnost ni za povraćaj cene i kaucije.

5. Ormar u svlačionici Gost sam bira, otvaranje i zatvaranje istih se izvršava sa satom. Nakon izabranja ormara broj ormarića se može proveriti na info-terminalima koje se nalaze na zidovima. Ukoliko gost izgubi sat ormar se može otvoriti isključivo uz nadzor bezbednosne službe i nakon identifikacije sadržaja ormara, o kojoj se piše zapisnik.

Pravilnu upotrebu i korišćenje ormara Gosti mogu naći izloženo na piktogramima koji su izloženi u svlačionicama.

6. Za otvaranje i zatvaranje ormara u svlačionicama i za kretanje među sekcija Napfényfürdő-a kao i za korišćenje medicinskih usluga i usluga ugostiteljstva je moguće korišćenjem sata ili gotovinske isplate. Ukoliko gost u ugostiteljkim objektima plaća satom potrebno je zadržati račun koji može biti od pomoći ako dođe do sporova.

Usluge koje gost koristi i plaća satom i obračun se kontrolišu i proveravaju na osnovu podataka informatčkog sistema Napfényfürdő-a

7. Za očuvanje sata koju gost dobije prilikom ulaza prihvata potpunu finansijsku odgovornost. Uprava Napfényfürdő-a nije odgovorna za izgubljen sat ni na iznos dopunjen na isti.

8. Gost je u obavezi da plati 2000 HUF odštete ukoliko na teritoriji Napfényfürdő-a izgubi sat. Iznos koji je dopunjen na izgubljen sat nije moguće povratiti.

9. Prilikom odlaska Gost može sa satom da izađe na bilo kojoj kapiji. Izlazak sat omogućuje ukoliko nije došlo do prekoračenja vremena, i ukoliko gost nema nikakve obaveze prema Napfényfürdő-a (npr.: kaucija). Ukoliko Gost ima bilo kakve obaveze prema Napfényfürdő-a sistem upućuje Gosta prema najbližoj blagajni gde ima mogućnost da izravna račune i uz čist račun ubaci sat u kapiju i napusti Napfényfürdő.

10.Tokom prodaje sezonske karte sa ograničenom broja ulaza sistem registruje podatke sata. Sat gost može da ponese kući sa sobom. Nakon iskorišćenja poslednjeg ulaza sat se vraća Napfényfürdő-u prilikom izlaska.

11. Sezonske karte sa biometrijskom identifikacijom nakon isteka vremenskog roka ne povlače se automatski, postoji mogućnost da se sat izgubi i zato za svaki biometrijski sat - i za besplatnu dečju sezonsku kartu - se naplaćuje 2000 HUF kaucije. Gost kauciju može da plati isključivo gotovinski u forintama. Gost koji kupuje sezonsku kartu može da ponese sa sobom kući sat, nakon isteka sezonske karte uz vraćen sat Napfényfürdő vraća gostu kauciju.

12. Sa biometrijskom sezonskom kartom Gost može koristiti usluge Napfényfürdő-a do poslednjeg dana isteka sezonske karte. Neograničena sezonska karta za vreme važenja omogućuje gostu korišćenje određenih delova Napfényfürdő-a svakod dana za vreme radnog vremena. Ograničena sezonska karta omogućuje korišćenje određenih usluga radnim danima za vreme radnog vremena, izuzev izdvojenim periodima koji su sledeći: zvanični praznici, neradni dani.

13. Za kupovinu prateće učaznice postoji mogućnost samo u slučaju časova plivanja, ostalih obuka i organizovanim događajima. Prateća ulaznica daje pravo na 2 sata boravka. Prateća ulaznica ne omogućuje korišćenje bazena i ostalih usluga Napfényfürdő-a. Pored korišćenja prateće ulaznice ako se dokaže zloupotreba istog Gost je u obavezi da isplate cenu aktualne ulaznice.

14. Organizovana pojedinačna ili grupna obuka odnosno obuka/trening druge prirode (u daljnjem: organizovane aktivnosti) su moguće uz nadzor stročnog trenera i dozvolu Napfényfürdő-a. Organizatori organizovanih aktivnosti su u obavezi da se pridržavaju i da se pobrinu da se članovi grupe takođe pridržavaju Kućnom redu, Opštim Uslovima i ostalim obaveštenjima. Za telesnu sigurnost i zdravlje članova grupe organizovanih aktivnosti su odgovorni treneri i organizatori aktivnosti. Za obuku plivanja i treninga druge prirode na teritoriji Napfényfürdő-a je trener u obavezi da potpiše pismenu izjavu o prihvatanju odgovornosti.

ZABRANJEN je svaki vid redovnih i neredovnih trgovinskih radnji ili pružanje usluge na celoj teritoriji Kupališta koji se ne odvijaju po propisima odnosno o kojima pružaoc usluge nije sklopio ugovor sa Napfényfürdő. Na celoj teritoriji Napfényfürdő-a je zabranjen takozvani "aktivni marketing".

15. Osobe ispod 14 godina mogu ući i koristiti usluge Napfényfürdő-a samo uz nadzor odrasle osobe. Delove sa dubokom vodom kao i bazene u koje izlaze tobogani mogu koristiti isključivo samo osobe koje znaju da plivaju - tu spadaju i osobe koje učestvuju na obuci plivanja.

16. Pre i posle glavne sezone kupljena ulaznica u SZUE+Štrand daju pravo i na korišćenje bazena sa lekovitom vodom.

 

III./ Cene, plaćanje

1. Cenovnik Napfényfürdő-a se može videti na licu mesta kod blagajne odnosno na sajtu: www.napfenyfurdoaquapolis.com ili www.napfenyfurdoszeged.com.

Cena ulaznice u Tihi wellness sadrži i korišćenja sauna čaršava.

Na teritoriji Napfényfürdő-a postoji mogućnost iznajmljivanja bade mantila i peškira uz naplatu kaucije. Kaucija se vraća gostu ukoliko na kraju dana iznajmljivanja vrati iznajmljeni predmet. Ukoliko na dan iiznajmljivanja gost ne vrati iznajmljni predmet naknadno ne postoji mogućnost za povraćaj kaucije. Naplata kaucije se vrši gotovinski u forintama.

2. Gosti cenu usluga koje žele da upotrebe treba da izravnaju pre upotrebe usluga. Za mogućnost plaćanja dodatnih usluga na teritoriji Napfényfürdő-a je potrebno prethodno dopuniti sat na blagajnama kod ulaza. Dopunu je moguće izvršiti samo gotovinski u forintama. Plaćanje satom na teritoriji Napfényfürdő-a se može izvršiti u označanim ugostiteljskim objektima u okviru dopunjenog iznosa.

Iznos koji je dopunjen na sat a nije potrošen za vreme boravka se vraća Gostu na odlasku kod blagajne.

Usluge Napfényfürdő-a je moguće platiti gotovinski ili bankovskom karticom, SZÉP karticom, odnosno karticom Mađarskog zdravstvenog osiguranja - uz  pridržavanje propisa i zakona koji se odnose na ove vrste plaćanja - , takođe je moguće za Goste Hotela Forras  dodavanje cene usluga na račun sobe.

Plaćanje SZÉP karticom ili karticom Mađarskog zdravstvenog osiguranja je moguć prilikom kupovine konkretne usluge.

Uz svaku naplatu na blagajnama gost dobija račun za plaćene usluge (po zahtevu gotovinski račun), (izuzetak su usluge Thai masaža, njihovi računi se ne izdaju na blagajnama Napfényfürdő-a).

Račune koji se odnose na plaćene usluge Napfényfürdő-a je Gost obavezan da sačuva za vreme boravka u kupalištu.

3. Pravo na popust prilikom kupovine ulaznice/ sezonske karte ima samo Gost koji može dokaže pravo sa identifikacionom karticom koja omogućuje popust.

4. Cene Napfényfürdő-a su većinom određene u Forintama.

Cene usluga Napfényfürdő-a se mogu platiti u forintama ili EUR (novčanice prihvatamo do apoena od 100 EUR, cene u EUR u svakom slučaju zaokružavamo na gore) prema važećem kursu izložene na blagajnama. Izuzeci su usluge koje je moguće platiti isključivo samo u EUR.

5. Prilikom prekoračenja dozvoljenog vremena boravka u Napfényfürdő-u gost je obavezan da plati cenu navedenu u cenovniku na blagajni prilikom odlaska.

6. Besplatne sezonske karte za decu je Napfényfürdő u mogućnosti da obezbedi samo uz kupovinu sezonske karte za odrasle po zakonima Áfa tv. Za naknadni zahtev nema mogućnosti kao ni na naknadnu modifikaciju.

Prilikom kupovine sezonske karte za decu je potrebno i prisustvo deteta.

7. Napfényfürdő ne prihvata nikakvu odgovornost za izgubljene satove sezonskih karata.

 

IV. Čuvanje vrednosti/ sefovi

Na raspolaganju gostiju stoji ograničen broj sefova, za korišćenje kojih se naplaćuje cena i kaucija određena u Cenovniku.

Napfényfürdő prihvata odgovornost samo za predmete koji su smešteni u sefovima maximalno do 50.000 HUF vrednosti. Za predmete smeštene u ormarima u svlačionicama, za predmete ostavljene  bez nadzora na teritoriji Napfényfürdő-a (tu se podrazumevaju i stvari ostavljene na vešalicama, mestima za odmor, hodnicima, čekaonicama, prostorima sa bazenima) Napfényfürdő ne prihvata odgovornost. Slučajeve izgubljenih i nađenih predmeta nadzire služba bezbednosti. U slučaju izgubljenog ili ukradenog sata sefa Napfényfürdő naplaćuje 2000 HUF naknade.

 

V. Uslovi korišćenja Wellness- i Medicinskih usluga

 

1. Uslovi korišćenja Wellness usluga

Wellness usluge Napfényfürdő-a Gost može kupiti kod dispečera odnosno neke od usluga može kupiti i na blagajni. Cene wellness usluga gost mora da isplati unapred.

Gost kod pulta dispečera se izjašnjava o uslugama koje želi da upotrebi. Termin upotrebe usluge se ugovara sa Gostom.

Za upotrebu wellness usluga je potrebno unapred ugovoriti termin (najmanje 48 sati pre željenog termina). U suprotnom Napfényfürdő ne garantuje Gostu uslugu u željenom terminu.

Nakon uplate kod wellness dispečer pulta Gost dobija takozvanu kartu terapije na kojoj je obeležen tip usluge, tačno vreme/ termin i mesto. Gost sa kartom terapije dokazuje pravo na ubotrebu date usluge.

Vezano za koriščenje wellness usluga po ostalim pitanjima su merodavne tačke ovih Osnovnih Informacija i Uslovi korišćenja.

 

2. Uslovi korišćenja Medicinskih usluga

Cene medicinskih usluga Gost plaća kod medicinskog dispečer pulta. Cene medicinskih usluga gost mora unapred da isplati.

O načinu upotreba, o redosledu i načinu tretmana i zakazivanju termina Gost dobija potrebne informacije kod medicinskog dispečer pulta Napfényfürdő-a.

Usluge koje Gost koristi uz pomoć Mađarskog zdravstvenog osiguranja - TB - mora da potpiše na svom kartonu nakon svake terapije sa tim dokazuje da je terapija zaista izvršena. Gost je obavezan da svakomprilikom ponese se sobom svoj primerak kartona na kojoj Napfényfürdő overava pružanje određene terapije.

Gost koji koristi medicinske usluge dobija sat sa kojim može da koristi ormare u svlačionicama i ostale usluge koje sat omogućava.

Napfényfürdő pruža medicinske tretmane isključivo uz lekarski uput, a akutne usluge/ terapije ne pruža.

Ukoliko Gost osim medicinskih tretmana želi da koristi i druge usluge Napfényfürdő-a ima mogućnost kod medicinskog dispečer pulta da izabere željene usluge i da izvrši uplatu.

Vezano za koriščenje medicinskih usluga po ostalim pitanjima su merodavne tačke ovih Osnovnih Informacija i Uslovi korišćenja.

 

VI. Uslovi korišćenja parkinga :

 

Uslove korišćenja parkinga sadrži Pravilnik Parkinga koje Gosti mogu naći izložene na blagajnama i u parking mestu.

 

VII. Korisnički servis, Žalbe, Pravna pitanja

 

U svim sekcijama Napfényfürdő-a funkcionišu organizacije za zastitu potrošača.

Gosti pre upotrebe usluge Napfényfürdő-a dobijaju potrebne informacije o funkcionisanju kupališta i o uslovima korišćenja istog na više jezika (mađarski, engleski, nemački, rumunski, srpski). Pored toga Gosti Osnovne Uslove Ugovora, Osnovne Informacije, Kućni Red kao i listu nadležnih organa prilikom žalbe mogu naći izložene na dostupnom mestu.

Gosti imaju pravo i mogućnost da svoje primedbe vezano za način i nivo usluga i ponašanje osoblja iznesu lično ili pismenim putem. Knjiga Gostiju Gostima stoji na raspolaganju kod dispečer pulta - odnosno kod svake jedinice - Napfényfürdő-a.

Gost takođe ima mogućnost da svoje primedbe ili žalbe dostavi Napfényfürdő-u putem elektroske pošte, telefaxom ili putem pošte.

U slučaju da se Gost lično obratio sa primedbom ili žalbom nekome od osoblja, zaposleni ima pravo da na svom području preuzme potrebne mere. Ukoliko ovo nije dovoljno ili ne uspe obaveštava nadležnog vođu smene koji prezuzima potrebne mere za rešavanje problema.

 

VIII. Žalbe inostranih gostiju

 

Ukoliko Kupalište odbije žalbu inostranog Gosta koji raspolaže sa mestom stanovanja u drugoj državi Evropske Unije, na Izlandu ili Norvegiji Gost ima mogućnost da se sa svojom žalbom obrati organu za žalbe potrošača koji se nalazi u njegovoj državi (European Consumer Centre) koji ima cilj dapronađe rešenje minim putem za obe strane. Kontakte nadležnih organa u Evropi Gosti mogu da nađu na sajtu Centralne Mreže za Evropske Potrošače : http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 

IX. Ostale odredbe

 

1. Gosti Napfényfürdő-a Kućni Red, Osnovne Uslove Ugovora i Osnovne Informacije sa kupljenom uslugom prihvataju i priznaju .

2. Gosti Napfényfürdő-a uz kupljenu uslugu/ ulaznicu privhvataju i dozvoljavaju da Napfényfürdő bez prethodne molbe u svim medijama, svim štampanim materijalima Napfényfürdő-a koriste fotografije na kojima se nalazi Gost. Gost neće tražiti materijalnu odšteti i neće pokrenuti sudski postupak. Fotografije koje su spremljene na teritoriji Napfényfürdő-a Napfényfürdő može slobodno da koristi za promovisanje Kupališta i marketinške materijale.

Gosti Napfényfürdő-a uslove iz ovih Osnovnih Informacija za pripremu i korišćenje fotografija prihvataju sa kupovinom usluge/ ulaznice.

3. Po svim spornim pianjima koje nisu regulisane u ovim Osnovnim Informacijama, Opštim Uslovima Ugovora i Kućnom Redu se postupa po odredbama i zakona 121/1996. (VII.24.) i zakona 37/1996. (X.18.) NM  o uslovima i funkcionisanju kupališta .

 

Svim Dragim Gostima želimo prijatan odmor i dobar provod!

 

U opticaju od: 01. 07. 2018.